Tempel – see on Jumala koda

Jumalal on kõik olemas ja Tal pole midagi vaja. Erinevalt meist on Ta iseenesest absoluutselt täiuslik. Sellegipoolest ilmutab Ta oma põhjuseta armulikkusest imelist hoolitsust igaühele meist.

Jumal viibib Paramatma kujul iga elusolendi südames. Vaatamata sellele, kuidas elusolend suhtub Jumalasse või on ta üldse Tema olemasolu unustanud, Ta ikkagi alati kaitseb hinge, täites tema soove mäletamatutest aegadest saadik. (Sri Isopanishad, 8.mantra; BG. 10.20)

Kuid oma lõputute ja käsitlematute energiate kujul kindlustab Ta igale elusolendile kõik vajaliku. (Sri Isopanishad, Sissejuhatus; BG 10.8).

Jumaluste ehk arca-vigraha kujul võtab Ta vastu teenimist ja lubab arendada suhteid Endaga isegi neil, kes ei ole võimelised nägema Tema vaimset olemust.

Templis, kus Jumalused asuvad, toimub kõik Jumala järgi ja Tema jaoks. Templisse võib tulla igaüks. See on umbes nagu Jumalale külla tulemine. Kui me lähedasi või sõpru külastame, mõtleme me sellele, kuidas neid mitte häirida, kuidas neile meelehead valmistada, mida neile kingituseks viia. Samamoodi, Jumalale külla tulles toome me Talle annetusi, järgime käitumisnorme, sooritame mõnda teenimist.

Templis olevad Jumalused on alati elavad nende jaoks, kes soovivad seda nii näha. Pühendunud, kes Neid armastusega teenivad, säravad alati õnnelikult. Igaühe süda puhastub ja hing muutub rõõmsaks ja rahulikuks, kui ta teenib Jumalusi ja hoolitseb Jumala koja eest.

Igaühel meist on see privileeg – võimalus teenida Jumalat templis. Selleks on palju võimalusi:

  • Teenida Jumalusi altaril
  • Hoida puhtust ja korda
  • Tuua Jumalale lilli ja toiduaineid
  • Meisterdada lillepärgi ja kaunistada altarit
  • Valmistada Jumalale maitsvaid roogasid
  • Laulda Püha Nime ja tantsida Jumala jaoks
  • Lugeda ja kuulata pühakirju
  • Teha annetusi; ja palju muud

Tegelikult me võime kogu oma elu vaimseks muuta, lihtsalt pidades meeles, kelle jaoks me kõike teeme. Igast tegevusest saab vaimne praktika kui inimene teeb seda Jumala jaoks. (BG. 9.27)

Jumal suudab ka Ise templit üleval pidada nagu Ta hoiab üleval elu terves universumis. Kuid Ta annab meile võimaluse selles rõõmsas protsessis osaleda, sest koostöö ja teenimine toovad Talle rahuldust. Ja kui Jumal on rahul, on ka kõik ümberringi õnnelikud.