Võit ahnuse üle

Parimate vaimsete omaduste arendamine on väga köitev ülesanne. Inimene, kellel on sellised omadused nagu kannatlikkus, alandlikkus, lahkus, headus, kaastundlikkus jne, on suurepärane ise ja meeldiv ka teistele.  Alistades endas kuus vaenlast – iha, ahnus, viha, illusioon, kadedus, meeletus – loome me keskkonna, kus need soovitud vaimsed omadused saavad õitsele puhkeda.

Kuid nende vaenlastega ei ole kerge toime tulla. Öeldakse, et kõige jõukohasem on alustada ahnusest. Just sellises järjekorras tapab Krishna deemoneid.

Ahnus ei sobi hästi kokku selliste omadustega nagu heldekäelisus, omakasupüüdmatus, loobumuslikkus. Ahnus, nagu iga vaenlane, on salakaval ning ilmutab ennast erinevalt. Näiteks me võime kedagi kostitada, kuid samas solvuda, et inimene parima tüki võttis. Või näiteks meil võib olla kahju oma ajast suhtlemaks lähedastega, tegelemaks enesearenguga, aitamaks teisi või teenimaks Jumalat. Sellega me justkui röövime iseennast, jättes end ilma õnnest ja heaolust.

Elades vastastikuse ekspluateerimise maailmas, tunneme me suurt muret, kui jutt käib rahast. Paljude jaoks on raha annetamine raske ja harjumatu. Ühest küljest on väga tähtis tegutseda kainest mõistusest lähtudes ja kõike ise kontrollida. Teisest küljest me lihtsalt ei soovigi tunnistada, kellele kõik kuulub. Meil võib olla lihtsalt kuidagi kahju raha annetada. Kusjuures, mida suurem sissetulek, seda tugevam on soov seda nautida, nagu see kõik polekski Jumala armulikkus… Unustades tõelise Omaniku, eraldame me ennast kunstlikult armastuslikest suhetest Allikaga.

On tuntud tõsiasi, et see, kellel pole Jumala jaoks kahju ajast ega rahast, ei pea kunagi puudust tundma. Tal on alati piisavalt aega ja raha, et kindlustada oma vajadused ning rõõmustada Jumalat oma teenimisega. Lugedes pühakirju ja jälgides tähelepanelikult elu võib igaüks selles ise täielikult veenduda. Vaesus ja ahnus on praktliliselt sünonüümid.

Algetapil on ahnust kergem võita. Klammerdumise või haiglasliku kiindumuse staadiumis on seda põhimõtteliselt võimatu teha ilma abita kõrgemalt poolt. Tihti saab selliseks abiliseks saatus, mis võtab meilt ära just selle, mida kõige enam hindame. Ja need on rasked õppetunnid.

Lihtsam on õppida vaenlasega toime tulema siis, kui ta veel nii tugev pole. Niipea kui tekib soov midagi omada ja mõistus hakkab esitama argumente “miks see nii oluline on” ja “miks just nüüd”, siis on võimalik teda alistada mõne kavala meetodiga:

  • meenutades, kellele kõik kuulub
  • tehes annetusi
  • ja kõige tähtsam: korrates Pühasid Nimesid

Edukat võitlust!