Krišna Teadvuse Eesti Koguduse Tallinna tempel (KTEKTT).

Juhend keelte kasutamise kohta Tallinna templi avalikes tekstides ja üritustel.

Krišna teadvuse üheks põhialuseks on see, et me ei määratle ennast materiaalsete kriteeriumite põhjal nagu rahvus, sugu, vanus jne., vaid me oleme igavesed hinged, kes räägivad ühes keeles – armastuse ja hoolivuse keeles.  Meie tempel on alati avatud kõikidele inimestele, vaatamata nende päritolule. Paraku on kõik siia maailma sattunud elusolendid tingimustest sõltuvad ning seetõttu valdavad nad erinevaid materiaalse maailma keeli. Meil tuleb arvestada siinsete seadustega ning neid järgida. Selleks, et me saaksime omavahel takistusteta suhelda ning kõik oleks korrektne, on Tallinna templis kehtestatud järgnevad nõuded keele kasutamisele

1. Teated ja pöördumised.

1.1. Kõik kirjalikud teavitused KTEKTT poolt korraldatavate ürituste kohta tuleb esitada vähemalt 2 keeles. Esimeseks keeleks peab olema eesti keel ja teiseks vene keel. Soovi korral võib 3. keelena kasutada inglise keelt.
1.2. Kirjalike teavituste alla käivad kõik tekstid, mis on edastatud interneti keskkonnas, sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter jne), pressis, kirjavahetuses (nii e-kirjas kui ka paberkandjal), samuti plakatid, flaierid ja visiitkaardid.
1.3. KTEKTT poolt korraldatavad üritused on need, mille toimumine on kooskõlastatud KTEKTT juhatusega, olenemata nende asukohast.
1.4. Siia alla käivad ka kõik teated ürituste kohta, mis toimuvad KTEKTT ruumides.
1.5. Alati on nõutud kirjaliku teksti ülevaatamine ja vajadusel keeleline redigeerimine inimese poolt, kes räägib kontrollitavat keelt emakeelena. Enne õigekirja ja lauseehituse ülevaatamist ei tohi teadet avaldada.

2. KTEKTT koduleht internetis ning ametlikud lehed sotsiaalmeedias.

2.1. KTEKTT lehed internetis on lehed domeeniga tempel.ee ning selle alamdomeenid, samuti domeen iskcon.ee ja selle alamdomeenid.
2.2. KTEKTT ametlikud lehed Facebooki sotsiaalmeedia keskkonnas on „Sri Harinam Mandir“ ning „Ratha Yatra“ ning kõik lehed, mille loomine on kooskõlastatud KTEKTT juhatusega.
2.3. Kõik kirjalikud materjalid nendel lehtedel tuleb esitada vähemalt 2 keeles. Esimeseks keeleks peab olema eesti keel ja teiseks vene keel. Soovi korral võib 3. keelena kasutada inglise keelt. Sama keelelist järgnevust tuleb kasutada ka pealkirjades.
2.4. Alati on nõutud kirjaliku teksti ülevaatamine ja vajadusel keeleline redigeerimine inimese poolt, kes räägib kontrollitavat keelt emakeelena. Enne õigekirja ja lauseehituse ülevaatamist ei tohi teadet avaldada.

3. Pühapäevaprogrammi ning tähtpäevade loengud.

3.1. Kõikidel pühapäevaprogrammi ning tähtpäevade loengutel tuleb korraldada suuline järeltõlge (tõlkimine toimub tekstiosade kaupa eeskõneleja esituse järel).
3.2. Kui loeng on eesti keeles, siis peab järeltõlge olema vene keeles.
3.3. Kui loeng on vene keeles, siis peab järeltõlge olema eesti keeles.
3.4. Kui loeng on inglise keeles, siis peab järeltõlge olema eesti või vene keeles, vastavalt kokkuleppele.
3.5. Alati tuleb võimaluse korral korraldada sosintõlge (tõlkimine toimub samaaegselt eeskõneleja esitusega kuulaja(te) vahetus läheduses) kolmandasse keelde, vastavalt kas eesti, vene või inglise.

4. Muud loengud, programmid, seminarid, õppeprogrammid, koosolekud ja koosviibimised.

4.1. Nimetatud üritustel tuleb alati arvestada osalejate keeleliste vajadustega ja võimaluse korral organiseerida kas järeltõlge või sosintõlge.

5. Käesoleva juhendi järgimist jälgivad edaspidi KTEKTT juhatuse liikmed.

Kinnitatud Krišna Teadvuse Eesti Koguduse Tallinna templi (KTEKTT)
juhatuse koosolekul 8.märtsil 2015.