Templi elu -> Dokumendid -> Lisa number 4

Kṛṣṇa Teadvuse Eesti Koguduse liikmeks astumise kord

  1. Liikmeksastuja peab tutvuma Kṛṣṇa Teadvuse Eesti Koguduse põhikirja, sisekorraeeskirja ja kõikide selle lisadega.
  2. Liikmeksastuja peab täitma ankeet-taotluse ja andma selle üle juhatuse liikmele.
  3. Enne sisseastumise ankeet-taotluse esitamist peab soovija sõlmima Kogudusega Rahandusliku Kokkuleppe (Lisa № 2.2) ning osalema Para Upakāra programmis (Lisa № 2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt „Lootose” tasemel või olema Tallinna templi brahmacārī.
  4. Otsuse liikmeksastuja vastuvõtmise kohta teeb Kṛṣṇa Teadvuse Eesti Koguduse üldkoosolek.